Specialisatiegraad

Gedurende 2 jaar, 2u wekelijks.

Deze graad is bedoeld voor leerlingen die

 • talent hebben en zich verder willen verdiepen in een bepaalde discipline/vak
 • zich willen voorbereiden op hoger muziekonderwijs

Wanneer mag je specialisatiegraad starten?

 • je bent minstens 15 jaar
 • je hebt de basiscompetenties van de 3de graad behaald
 • je evaluatie van het vorige schooljaar geldt als toelatingsproef
 • nieuwe leerlingen of herinstromers leggen een toelatingsproef af in september
 • je dient een schriftelijke motivatie in bij de directie uiterlijk 1 september via tanja.geudens@klimopherenthout.be

Welke vakken kan je volgen?

 • alle vakken van de 4de graad komen in aanmerking
 • je bespreek met je leerkracht en de directie welke vakken het meest aansluiten bij jouw ambities en verwachtingen

Wat staat er in jouw motivatiebrief?

 • je richt de brief (geen mail) aan de directeur
 • je naam en leeftijd
 • welke opleidingen je reeds volgde en/of volgt
 • waarom je specialisatie wil volgen
 • welke vakken je graag wil volgen
 • wat je ambitie is
 • je ondertekent je motivatiebrief

Klik hier om in te schrijven.

Naar top