Muziek op maat

Kinderen met een beperking of een leerstoornis kunnen terecht in “muziek op maat”.

Voor hen stippelen we samen met de ouders een traject uit waarbij alle partijen zich comfortabel voelen. Er wordt bekeken welke muzikale mogelijkheden de leerling heeft en welke lessen hier het best bij aansluiten.
In de klas muziek op maat volgen ze in een klein groepje muziekles waarbij ze zich muzikaal en creatief kunnen ontwikkelen. Zij leren en beleven de verschillende muzikale parameters, bespelen enkele instrumenten, zingen liedjes, improviseren, …

Leerlingen muziek op maat mogen uiteraard ook een instrument leren bespelen! In overleg met de leerling, de ouders en de leerkrachten en na één of meerdere proeflessen, wordt beslist welk instrument het beste past bij de interesse en mogelijkheden van de leerling. De instrumentleerkracht stemt zijn/haar methodes en werkvormen af op maat van de mogelijkheden van de leerling. De leerling leert dus op zijn eigen tempo het instrument bespelen.

Voor meer uitleg kan je steeds terecht bij de directeur.