Lesverplaatsingen

 

 

 

Het exacte lesuur wordt door de leerkracht meegedeeld via agenda, mail,…