Inschrijvingsgelden

Het inschrijvingsgeld incl. retributiekost voor het schooljaar 2023 – 2024 bedraagt:

- Jongeren tot 18 jaar:                        € 91                     met UiTPAS met kansenstatuut:    € 16.20
              verminderd tarief:                 € 64

- Jongeren tussen 18 en 24 jaar:      € 168                 met UiTPAS met kansenstatuut:    € 74.40 (*)
              altijd verminderd tarief

- Volwassenen vanaf 24 jaar:            € 382                 met UiTPAS met kansenstatuut:    € 74.40
              verminderd tarief:                  € 168

(*) opgelet: dit tarief is verschillend van het tarief in de brochure vanwege een miscommunicatie. Het tarief op de website is het correcte tarief. 

Mensen met een UiTPAS met kansenstatuut worden vrijgesteld van de retributiekost.
Het recht op verminderd tarief moet elk jaar opnieuw gestaafd worden met een rechtsgeldig attest.
Dit attest moet uiterlijk 30 september 2023 in ons bezit zijn.

Wie heeft recht op het verminderd tarief?

  • uitkeringsgerechtigde werklozen of personen ten laste daarvan: attest van VDAB of RVA, speciaal voor inschrijving in het deeltijds kunstonderwijs, gedateerd in september
  • leefloners of personen ten laste daarvan: attest van het OCMW
  • indien je in het bezit bent van een UiTPAS met kansenstatuut
  • mindervaliden/gehandicapten (ten minste 66%) of personen ten laste daarvan: attest van FOD of mutualiteit, met vermelding van RIZIV nummer en graad van invaliditeit
  • residenten in een gezinsvervangend tehuis of MPI: attest van de instelling

Bezorg het papieren of elektronische bewijsstuk (e-mail, scan, foto,...) aan het secretariaat.
Als je een UiTPAS met kansenstatuut hebt, hoef je geen bijkomende documenten voor te leggen. De UiTPAS kan je aanvragen in de stad of gemeente waar je woont. 

Gespreid betalen is mogelijk vanaf april 2023. Vermeld telkens duidelijk de naam van de leerling.
Het volledige bedrag moet 25 september 2023 gestort zijn, anders moeten wij jouw inschrijving annuleren.

Lukt dit niet of heb je andere vragen rond het inschrijvingsgeld, aarzel dan niet en neem contact op met de directeur. 
We zoeken dan samen naar een oplossing.

Gezinskorting

Leerlingen tot 18 jaar hebben recht op het verminderd tarief als het een 2de inschrijving betreft binnen hetzelfde gezin in onze of een andere academie.

Naar top