Inschrijven

Inschrijven kan door op onderstaande link te klikken vanaf 15 juni tot 30 september 2020.
https://www.mijnacademie.be/academieherenthout/

Vanaf 1 september kan je op onze academie komen inschrijven. Vergeet niet dat je hiervoor eerst een afspraak moet maken met ons secretariaat via secretariaat.academie@klimopherenthout.be

Lukt het online inschrijven niet? Stuur dan een mailtje naar het secretariaat. Maria brengt dit zo snel mogelijk in orde.

Sinds 12 mei 2020 is het nodig om een nieuwe account te maken op mijnACADEMIE.
De accounts van de vorige jaren zijn onbruikbaar geworden door een gewijzigde procedure en GDPR-compliance.

Indien je vóór 15 juli heringeschreven bent én betaald hebt, heb je voorrang op eventuele nieuwe leerlingen. Schrijf je later in als huidige leerling, dan geldt de volgorde van inschrijven.
Let dus op, want KLAS VOL = VOL!

Je inschrijving is pas definitief zodra je het volledige bedrag hebt gestort op rekeningnummer: BE91 0910 1838 6276. Vermeld duidelijk de naam van de leerling! Om veiligheidsredenen aanvaarden wij geen cashgeld. Je kan onmiddellijk online betalen bij de online inschrijving of per overschrijving. Lukt het online inschrijven niet? Neem dan contact op met het secretariaat op secretariaat.academie@klimopherenthout.be

Het volledige inschrijvingsgeld moet 25 september betaald zijn. Vermeld bij elke storting de naam van de leerling in de mededeling.

!!!Opgelet!!!
Je krijgt géén papieren overschrijving!
Desgewenst kan je via mail een vragen aan het secretariaat.
De inschrijvingen worden onherroepelijk afgesloten op

30 september 2020.

Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2020 – 2021 bedraagt:

– Jongeren tot 18 jaar:                               € 77
              verminderd tarief:                        € 53
– Jongeren tussen 18 en 24 jaar:              € 143
– Volwassenen vanaf 24 jaar:                   € 327
              verminderd tarief:                        € 143
Elk recht op verminderd tarief moet jaarlijks opnieuw gestaafd worden met een rechtsgeldig attest.

Ik ben een nieuwe leerling. Waarvoor schrijf ik in?

 1. Je zit in het 1ste of 2de leerjaar?
  Dan kan je inschrijven voor MUZIEKINITIATIE.
 1. Je zit in het 3de leerjaar of hoger of je bent minstens 8 jaar?
  Dan kan je inschrijven voor MUZIEKATELIER 2.1 Tot 18 september kan je gratis proeflessen volgen. Daarna kan je het instrument van jouw keuze doorgeven. De leerkracht zal jou contacteren om een lesuur af te spreken. Wil of kan je het eerste jaar nog niet kiezen? Dan volg je op donderdag kinderkoor Ameezing.
 1. Je bent tussen 15 en 99 jaar en hebt nog nooit muziekles gevolgd aan een academie?
  Dan kan je inschrijven voor MUZIEKATELIER 2.1 VOLWASSENEN (enkel in Herenthout) en het instrument van jouw keuze.
 1. Ben je ooit gestopt en wil je verder gaan met hetzelfde instrument?Dan schrijf je terug in voor het jaar waarin je stopte of indien je je jaar nog hebt uitgemaakt en geslaagd was, voor het volgende jaar. Een bewijs daarvan moet je opvragen bij je toenmalige academie of ons secretariaat contacteren.
 1. Heb je vroeger reeds notenleer of AMV gevolgd en wil je met een ander instrument beginnen? Dan schrijf je in in 2.1 en krijg je een vrijstelling voor muziekatelier voor de jaren die je reeds gevolgd hebt.
  * 2de graad (vroeger lagere graad): je gaat gewoon verder waar je gestopt was.
  * 3de graad (vroeger middelbare graad): je kiest naast je instrument en groepsmusiceren (GM) voor muzieklab, arrangeren, muziektheorie of een 2de uur GM (kan in de alternatieve leercontext (ALC) gevolgd worden).

Uitzonderingen kunnen enkel door de directie en om pedagogische redenen worden toegestaan.

KEUZEVAK 3de graad
voor leerlingen die van 3.1 naar 3.2 gaan

Ook in 3.2 moeten jullie minstens 3 vakken volgen. Instrument en groepsmusiceren (of BP voor de pianisten) blijven verplichte vakken. Voor het 3de vak hebben jullie keuze uit een aantal vakken.  Om goed te kunnen kiezen, organiseren we eenmalig korte proeflessen. Je hoeft hiervoor niet in te schrijven. We verwachten jullie uiteraard allemaal.

Deze proeflessen gaan aaneensluitend door op ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 van 10u00 tot 12u15 in de knutselklas in Herenthout. Deze klas is ruim groot genoeg om de huidige social distancing te respecteren. Indien nodig verdelen we de groep over 2 lokalen.

Het is de bedoeling dat je een duidelijk beeld krijgt van de inhoud en het doel van de vakken, zodat je het vak kan kiezen dat het beste bij jouw verwachtingen en interesses aansluit. Blazers, strijkers en gitaristen brengen hun instrument mee.
Onmiddellijk na deze proeflessen geef je je definitieve keuze door aan de leerkrachten.

KEUZE 4de GRAAD

VERTOLKEND MUZIKANT
In deze richting ligt de nadruk op het verder uitdiepen van de techniek op je instrument en nieuwe technieken leren. Je durft je lat systematisch hoger leggen en bent bereid om regelmatig te studeren.
Je gaat geen uitdaging uit de weg en wil graag naar een optreden toe werken.
Vakken: instrument/zang + groepsmusiceren (kan ook in ALC)

CREËREND MUZIKANT
Je wil graag laten horen wat je zelf gemaakt hebt vertrekkend vanuit een bestaande partituur of van een blanco blad. De nadruk ligt hier op het maken en minder op het zelf uitvoeren.
Vakken:
1. instrument + compositie OF
2. compositie + groepsmusiceren/BP (pianisten) OF
3. instrument + groepsmusiceren/BP (pianisten)
Ook hier kan groepsmusiceren in de ALC gevolgd worden.

Beide richtingen kunnen na elkaar gevolgd worden. De volgorde speelt geen rol.

Ben je vroeger afgestudeerd in de optie samenspel?
Dan kan je desgewenst nog beide richtingen (na elkaar) komen volgen. Je schrijft dan in in 4.1 VM of CM, naargelang je interesses.
Ben je vroeger afgestudeerd in de optie instrument?
Dan kan je enkel nog de richting creërend muzikant volgen. Je schrijft dan in in 4.1 CM.

SPECIALISATIEGRAAD
2 jaar, 2u

Heb je talent of wil je je voorbereiden op het hoger kunstonderwijs? Dan kan je je verder specialiseren. Dit kan in combinatie met of na op je 4de graad (of de vroegere hogere graad).
Je overlegt met de directie welke vakken het meest relevant zijn voor jou.
Volgt de specialisatiegraad onmiddellijk op je 4.3, dan telt je afstudeermoment als toelatingsproef. Je laat uiterlijk 1 september van het nieuwe schooljaar weten aan de directeur dat je de specialisatiegraad wil starten. Je zorgt voor een persoonlijke motivatie via een brief, een filmpje,… dat je eveneens uiterlijk 1 september bezorgt.

Ben je vroeger reeds afgestudeerd of kom je van een andere academie? Dan zorg je eveneens voor een persoonlijke motivatie via een brief, een filmpje,… Je dient daarbij ook een toelatingsproef af te leggen.

IK BEN OOIT AFGESTUDEERD

Ben je ooit vroegtijdig gestopt en zou je de draad weer willen oppikken?
Geen probleem. Je kan gewoon verder gaan waar je gebleven was, maar dan in de nieuwe structuur.

Ben je afgestudeerd in de optie instrument?
Dan kan je nog de richting creërend muzikant volgen in de 4de graad (vroegere hogere graad).
Of je kan, indien je talent het toelaat, nog 2 jaar de specialisatiegraad volgen. De optie instrument is gelijkgesteld aan de richting vertolkend muzikant, dus dat kan niet meer gevolgd worden.

Ben je afgestudeerd in de optie samenspel?
Dan kan je zowel de richting vertolkend als creërend muzikant in de 4de graad nog volgen. Beide richtingen kunnen na elkaar gevolgd worden.

Om te weten wat je ooit al gevolgd hebt, kan je contact opnemen met het secretariaat.