Inschrijven 2022 – 2023

Online inschrijven kan vanaf 15 mei (1 juni voor nieuwe leerlingen) tot 30 september 2022 door op onderstaande link te klikken . Houd je rijksregisternummer bij de hand.
https://www.mijnacademie.be/academieherenthout/

Fysiek komen inschrijven kan enkel tijdens de openingsuren van het secretariaat. Vergeet je eID niet. Betalen kan enkel met bancontact.

Lukt het online inschrijven niet? Stuur dan een mailtje naar secretariaat.academie@klimopherenthout.be . Maria Verstrepen brengt dit zo snel mogelijk in orde.
Na 30 september kan er niet meer ingeschreven worden!

Indien je vóór 15 juli heringeschreven bent én betaald hebt, heb je voorrang op eventuele nieuwe leerlingen. Schrijf je later in als huidige leerling, dan geldt de volgorde van inschrijven.
Let dus op, want KLAS VOL = VOL!

Je inschrijving is pas definitief zodra je het volledige bedrag hebt gestort op rekeningnummer: BE91 0910 1838 6276. Vermeld duidelijk de naam van de leerling!

Het volledige inschrijvingsgeld moet 25 september betaald zijn. Vermeld bij elke storting de naam van de leerling in de mededeling.

Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2022 – 2023 bedraagt:

– Jongeren tot 18 jaar:                              € 83
              verminderd tarief:                       € 58
– Jongeren tussen 18 en 24 jaar:              € 154
– Volwassenen vanaf 24 jaar:                   € 352
              verminderd tarief:                       € 154
Elk recht op verminderd tarief moet jaarlijks opnieuw gestaafd worden met een rechtsgeldig attest.

Vanaf april kan je als volwassenen je inschrijvingsgeld gespreid betalen als volgt:
maandelijks €60 en in september het resterende bedrag van €52.

Ik ben een nieuwe leerling. Waarvoor schrijf ik in?

 1. JE ZIT IN HET 1ste OF 2de LEERJAAR.
  Dan kan je inschrijven voor MUZIEKINITIATIE.
 1. JE BENT TUSSEN 8 EN 14 JAAR OF ZIT MINSTENS IN HET 3de LEERJAAR
  Dan kan je inschrijven voor MUZIEKATELIER 2.1 en je kiest EEN INSTRUMET/ZANG.
  Tot 23 september kan je gratis proeflessen volgen. De leerkracht zal jou vanaf 1 september zo snel mogelijk contacteren om een lesuur af te spreken. Je kan je keuze nog wijzigen tot eind september via het secretariaat.
  Wil of kan je het eerste jaar nog niet kiezen? Dan volg je op donderdag kinderkoor Ameezing.

  Wil je een instrument én kinderkoor Ameezing volgen? Dan vul je dat in bij de opmerkingen als je online inschrijft of je stuurt een mailtje naar het secretariaat.
 1. JE BENT TUSSEN 15 EN 99 JAAR EN HEBT NOG NOOIT LES GEVOLGD AAN EEN ACADEMIE.
  Dan kan je inschrijven voor MUZIEKATELIER 2.1 VOLWASSENEN (enkel in BOUWEL) en het instrument van jouw keuze.
 1. JE BENT OOIT GESTOPT EN WIL VERDER GAAN MET HETZELFDE INSTRUMENT.
  Neem contact op met het secretariaat om je in te schrijven.
 2. JE HEBT VROEGER REEDS NOTENLEER OF AMV GEVOLGD EN WIL STARTEN MET EEN ANDER INSTRUMENT.
  Dan schrijf je in in 2.1 volwassenen en krijg je een vrijstelling voor muziekatelier voor de jaren die je reeds gevolgd hebt. Je bezorgt ons je laatste evaluatie/rapport als bewijs. Indien je dit niet meer hebt, kan je dat opvragen bij je toenmalige academie of ons secretariaat contacteren.

KEUZEVAK 3de graad
voor leerlingen die van 3.1 naar 3.2 gaan

Ook in 3.2 moet je minstens 3 vakken volgen. Instrument en groepsmusiceren (of BP voor de pianisten) blijven verplichte vakken. Voor het 3de vak hebben jullie keuze uit een aantal vakken.  De leerkracht van 3.1 muzieklab zal jullie hierover informeren tijdens de les.
Voor meer informatie kan je bij de desbetreffende leerkracht terecht. Je vind hun mailadressen bij “onze academie/leerkrachten”.

KEUZE 4de GRAAD
3 jaar, 2u

VERTOLKEND MUZIKANT
In deze richting ligt de nadruk op het verder uitdiepen van de techniek op je instrument en nieuwe technieken leren. Je durft je lat systematisch hoger leggen en bent bereid om regelmatig te studeren.
Je gaat geen uitdaging uit de weg en wil graag naar een optreden toe werken.
Vakken: instrument/zang + groepsmusiceren (kan ook in ALC)/BP (pianisten)

CREËREND MUZIKANT
Je wil graag laten horen wat je zelf gemaakt hebt, vertrekkend vanuit een bestaande partituur of van een blanco blad. De nadruk ligt hier op het maken en minder op het zelf uitvoeren.
Je kiest verplicht voor compositie of crealab.
Als 2de vak kan je kiezen uit alle vakken van de 3de en 4de graad.

Ook hier kan groepsmusiceren in de ALC gevolgd worden.

Beide richtingen kunnen na elkaar gevolgd worden. De volgorde speelt geen rol.

Ben je vroeger afgestudeerd in de optie samenspel?
Dan kan je desgewenst nog beide richtingen (na elkaar) komen volgen. Je schrijft dan in in 4.1 VM of CM, naargelang je interesses.
Ben je vroeger afgestudeerd in de optie instrument?
Dan kan je enkel nog de richting creërend muzikant volgen. Je schrijft dan in in 4.1 CM.

SPECIALISATIEGRAAD MUZIEK
2 jaar, 2u

is bedoeld voor leerlingen die

 • talent hebben en zich verder willen verdiepen in een bepaalde discipline/vak
 • zich willen voorbereiden op hoger muziekonderwijs

Wanneer mag je specialisatiegraad starten?

 • je bent minstens 15 jaar
 • je hebt de basiscompetenties van de 3de graad behaald
 • je evaluatie van het vorige schooljaar geldt als toelatingsproef
 • nieuwe leerlingen of herinstromers leggen een toelatingsproef af in september
 • je dient een schriftelijke motivatie in bij de directie uiterlijk 1 september via tanja.geudens@klimopherenthout.be

Welke vakken kan je volgen?

 • alle vakken van de 4de graad komen in aanmerking
 • je bespreek met je leerkracht en de directie welke vakken het meest aansluiten bij jouw ambities en verwachtingen

Wat staat er in jouw motivatiebrief?

 • je richt de brief aan de directeur
 • je naam en leeftijd
 • welke opleidingen je reeds volgde en/of volgt
 • waarom je specialisatie wil volgen
 • welke vakken je graag wil volgen
 • wat je ambitie is
 • je ondertekent je motivatiebrief

IK BEN OOIT AFGESTUDEERD

Ben je ooit vroegtijdig gestopt en zou je de draad weer willen oppikken?
Geen probleem. Je kan gewoon verder gaan waar je gebleven was, maar dan in de nieuwe structuur.

Ben je afgestudeerd in de optie instrument?
Dan kan je nog de richting creërend muzikant volgen in de 4de graad (vroegere hogere graad).
Of je kan, indien je talent het toelaat, nog 2 jaar de specialisatiegraad volgen. De optie instrument is gelijkgesteld aan de richting vertolkend muzikant, dus dat kan niet meer gevolgd worden.

Ben je afgestudeerd in de optie samenspel?
Dan kan je zowel de richting vertolkend als creërend muzikant in de 4de graad nog volgen. Beide richtingen kunnen na elkaar gevolgd worden.

Om te weten wat je ooit al gevolgd hebt, kan je contact opnemen met het secretariaat.