Categorie: Uncategorized

Coronamaatregelen

De nieuwe maatregelen voor het dko zijn maximaal afgestemd op het leerplichtonderwijs en waar dienstig, in overeenstemming gebracht met de maatregelen van toepassing op de culturele sector.

Iedereen volgt weer 100% les op de academie.
Dat wil zeggen dat er opnieuw kan worden lesgegeven en gevolgd zonder mondmasker voor alle -12jarigen of basisonderwijs. Het is uiteraard ieder zijn vrije keuze om dit wél te dragen!
+12-jarigen mogen hun mondmasker afzetten zolang zij neerzitten in de klas.
De klassen worden maximaal verlucht en handhygiëne blijft van toepassing.
Derden kunnen enkel na afspraak op school ontvangen worden. Neem hiervoor contact op met de betrokken persoon (secretariaat, directie of leerkracht). Hier geldt wel een mondmaskerplicht.
Kinderen worden aan de poort afgezet en opgehaald. De leerkracht maakt hierover afspraken met de ouders.

Enkele activiteiten (zoals zang en blaasinstrumenten) volgen mogelijk specifieke regels, naar analogie van de regels voor de amateurkunstensector Koor en Stem en Vlamo. Deze regels worden in de loop van deze week aangepast in
het Basisprotocol Cultuur.

Bij toonmomenten, … van maximaal 200 publieksdeelnemers indoor of maximaal 400 outdoor, hoeft het publiek geen
mondmaskers te dragen en geen afstand te houden, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.

!!GRATIS PROEFLESSEN!!

tot 22 september 2021 kan je nog gratis proeflessen volgen. Je neemt hiervoor rechtstreeks contact op met de leerkracht. Mailadressen vind je hier.

HIER ONZE DIGITALE OPENDEURDAG!

Luister goed naar het introfilmpje!
Proeflessen kan je aanvragen via de knop onder elk instrumentenfilmpje. Vergroot je scherm door op de 3 puntjes te klikken en dan op de pijltjes.
Veel plezier!