Volwassenen

16 tot 99-jarigen

Vanaf het eerste jaar volg je wekelijks 2u muziekatelier en 1u instrument naar keuze. Er zijn geen verplichte examens voor volwassenen. Je wordt geëvalueerd op basis van permanente evaluatie. 

Muziekatelier is de hedendaagse versie van de vroegere notenleer. Je volgt 2u aaneensluitend muziekatelier per week gedurende 3 jaar. 

Indien je vroeger reeds notenleer of AMV gevolgd hebt, krijg je vrijstelling voor de gevolgde jaren. Je bewijst dit aan de hand van je rapport of getuigschrift dat je kan opvragen in de academie waar je dit volgde.

Alle instrumenten die in ons aanbod zitten, kunnen gekozen worden.

Meer info bij de betrokken leerkrachten.

Klik hier om in te schrijven

Naar top